لوازم دستگاه جوجه کشی

  • موتور چرخاننده ترنر ۱۲ ولت

    142,000 تومان

    این موتور قابلیت های بسیار ویژه دارد ودردنیا در تمام دستگاه های جوجه کشی خانگی کاربرد دارد که از آن…

  • موتور چرخاننده ترنر ۲۲۰ ولت

    120,000 تومان

    این موتور قابلیت های بسیار ویژه دارد ودردنیا در تمام دستگاه های جوجه کشی خانگی کاربرد دارد که از آن…